Výpůjční podmínky

Výpůjční podmínky knihovny Plzeňské zastávky.

Knihy půjčujeme řádně zabalené a označené razítkem na dobu 2 - 6 týdnů podle aktuálního zájmu o daný titul a to pouze osobním vyzvednutím a vrácením v klubovně Plzeňské zastávky, nebude-li ve vyjímečných případech dohodnuto jinak.

Půjčujeme vždy jen jeden knižní titul na osobu.

Tato knižní pomoc je bezúplatná a není vázána na členství ve spolku.

Při vypůjčení budeme požadovat předložení dokladu totožnosti, mailový či telefonní kontakt, podpis a stvrzení Smlouvy o výpůjčce

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva