Svépomocné skupiny

Informace o svépomocných skupinách, skupinových psychoterapiích, cílech a možnostech

Svépomocné, terapeutické a podpůrné skupiny probíhají v místě sídla Plzeňské zastávky, Koperníkova 41, Plzeň.

Kdy?

Sledujte Aktuality - termíny budou vypisovány průběžně vždy s dostatečným časovým předstihem.

S kým?

Mgr. Jolana Matoušková - skupinové a individuální psychoterapie
Eva Volrábová - profesionální poradce pro pozůstalé
Mgr. Kateřina Ratislavová - prenatální a perinatální ztráty
Zuzana Pousková - vedení podpůrných skupin po ztrátě dítěte
Mirka Šimková - vedení podpůrných skupin po ztrátě partnera

Jak a proč?

Svépomocná skupina je specifickou formou pomoci a podpory lidí v náročných životních situacích. Jejím cílem je vytvoření prostoru pro to, aby si tito lidé mohli vzájemně vyměnit zkušenosti, poznatky a především nalézt podporu a zjistit, že v dané situaci nejsou sami.

Skupina umožňuje lidem, kteří se potýkají se s určitými problémy, aby se setkali s ostatními, kteří jsou v podobné situaci.

Hlavním principem takové skupiny je poskytnutí prostoru pro sdílení.

Svépomocná skupina využívá řady terapeutických faktorů, přesto ale není psychoterapií jako takovou. Je pouze formou podpory pro zvládání tíživých životních situací a bolestných osudů.

Svépomocná skupina slouží k odhodlání otevřít se okolí, nalézt někoho, kdo porozumí a bude ochoten naslouchat, případně poradí či sdělí vlastní zkušenosti s vyhledáním pomoci.

Na každém setkání svépomocné skupiny je přítomen někdo ze spolupracujících odborníků, který může celkové dění usměrňovat a posilovat tak hlavně pozitivní vlivy skupiny. Účastní se hlavně jako tichý pozorovatel a může vystupovat i v roli moderátora či vedoucího skupiny, ale vždy jen tam, kde jej bude potřeba.

A naopak ze Svépomocných skupin se mohou oddělovat podle potřeby klientů i další možnosti a vznikat skupinové terapie a podpůrné psychoterapie.

Informace pro klienty o skupinové psychoterapii

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva