Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie

Mgr. Jolana Matoušková, psychoterapeutka

V rámci činnosti sdružení bychom vám rádi nabídli její služby - zdarma -  první konzultační schůzka  a další následné terapeutické a poradenské sezení - do max. 3 hodin

Sezení probíhají v prostorách klubovny Plzeňské zastávky

Kontaktovat jí můžete info@plzenskazastavka.cz .

Individuální psychoterapie probíhá pomocí setkávání a rozhovorů mezi klientem a terapeutem. Psychoterapie je založena na vztahu klient a terapeut. Terapie je v podstatě způsob bytí s klienty, který spočívá na hluboké úctě k jednotlivci a na víře v jeho kapacitu pro růst, rozvoj a tvořivost. Vztah je důležitým faktorem, který sám sobě je léčivou silou. Je třeba rozlišit poradenství a psychoterapii. Poradenství je krátkodobá intervence mezi klientem a terapeutem cca do 5 setkání, na rozdíl od psychoterapie, která se vyznačuje nejen delším časovým horizontem, ale zejména prostorem, kde je možné a žádoucí nahlédnout na svoji situaci, chování, osobnost a snažit se pomocí terapie o určité změny. Avšak prvopočátkem individuální terapie, po úvodní vstupní konzultaci, bude hlavním tématem podpora klienta, stabilizace jeho životní situace, porozumění a pomoc osobnosti takové jaká je.

V počátcích terapie se budeme také snažit o zdůraznění pozitivních rysů osobnosti, důvěru ve vlastní síly a pomáhání při zvládání aktuálních problémů a situací.

Délka trvání terapie je individuální dle obtíží a potřeb klienta.

Od terapie nelze očekávat obecné či univerzální rady, naopak terapie je cesta, po které jdete společně s terapeutem a snažíte se hlouběji porozumět sobě samému a své situaci. Toto porozumění nám osvětluje informace důležité ke zlepšení schopnosti zvládat svůj život.

Samozřejmě ctíme etické zásady psychoterapie (dle Etického kodexu České psychoterapeutické společnosti) např. mlčenlivost, vše co probíhá v terapii, v terapii také zůstává. Informace se zásadně nevynáší.

Psychoterapie není zázračná metoda, ale možnost, jak najít pomocnou ruku v nelehkém životním období.

Jolana Matoušková

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva