Poradna

Poradenství - terapie - doprovázení - intervence

Děkujeme za Vaši důvěru, velmi si ji vážíme. Pro upřesnění pár informací úvodem.

Služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí vás jako klienta. Vychází z vašich individuálních potřeb a přání. Zachování principu diskrétnosti, důvěrnosti při spolusdílení je pro nás samozřejmostí.  Údaje vyplývající ze spolupráce tzn. jméno, telefon či mailová adresa budou využity ve prospěch spolupráce.

Jsme vázáni mlčenlivostí, výjimku tvoří případy ze zákona oznamovací povinnosti při ohrožení zdraví a života nebo o ohrožení dalších osob a povinnost překazit trestný čin jsou v tomto případě nadřazeny mlčenlivosti.

Případné zrušení domluveného termínu setkání prosíme včas nám oznámit, nejpozději však do 24 hodin před domluveným začátkem (lze formou SMS či telefonicky s poradcem).

První konzultace je vždy bezplatná, následující konzultace jsou v režimu smluvní ceny a zahrnují  poskytnutou konzultaci včetně naší přípravy na setkání i supervizního odborného dohledu. Pokud by měla být cena jedinou překážkou naší podpory a spolupráce, je po dohodě možná sleva. Spolupráci můžete kdykoliv ukončit.

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva