Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D.

Osobní informace o členu týmu Plzeňské zastávky Kateřině Ratislavové

Jmenuji se Kateřina Ratislavová a původním povoláním jsem porodní asistentka.

Pracovala jsem na porodním sále více než deset let. Po pracovním pobytu v Německu, kde na mne nejvíce zapůsobil nedirektivní přístup, velký respekt ve vztahu zdravotník-pacient a akceptace přání pacientů, jsem začala studovat Psychologii a rodinnou výchovu na Pedagogické fakultě ZČU a věnovala se dále vzdělávání porodních asistentek na vysoké škole. Prošla jsem také výcvikem ve skupinové psychoterapii ři Institutu duševního zdraví Epoché v Plzni.

Existenciální terapie, ve které jsem se vzdělávala, se věnuje především existenciálním otázkám - smrti, svobody, osamělosti a absenci smyslu. Všechny tyto otázky se spontánně objevují při procesu truchlení, kdy člověk mění svůj hodnotový žebříček, ptá se na smysl toho, co se stalo, a může se cítit se svým prožitkem izolovaný od ostatních. V podpůrné skupině však může zažít přijetí, empatické porozumění a bezpečné prostředí, kde nachází postupně další cestu.

Již několik let se věnuji problematice perinatální ztráty. Tedy ztráty miminka během těhotenství nebo po porodu. Pracuji se ženami, které prošly touto těžkou situací. Věnuji se individuálnímu poradenství, ale zároveň se od těchto žen mnohému učím. Ženy cítily pohyby dítěte, oslovovaly jej jménem, snily o jeho podobě, ale další vzpomínky chybí, chybí konkrétní doklady o existenci dítěte. Zdravotníci a veřejnost často mluví o ztrátě těhotenství, ne o ztrátě dítěte. Nejednoznačnost ztráty se u ženy anebo u obou rodičů může projevit popřením, nejasností v tom, jaký postoj ke ztrátě zaujmout, neúnavným vyhledáváním informací, bezmocí a ze strany okolí nižší sociální oporou. Většina rodičů prožívá po ztrátě miminka smutek, rozrušení, pocity viny nebo somatické potíže. A u žen se také často objevují pocity selhání v mateřské a ženské roli, pocity, že "jsem špatná matka", strach ze ztráty partnera. Cítí se být vyčleněny ze společnosti, kde jsou děti její nedílnou součástí.

Ve svépomocných skupinách vzniká jedinečná možnost svůj příběh sdílet a spoluprožívat s ostatními, překonávat osamělost, izolaci a pocit, že je člověk "jiný" než ostatní.

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva