Mgr. Monika Jelínková

Informace o člence týmu Plzeňské zastávky

Monika Jelínková

Pocházím ze severu Čech a před lety mne osud zavál do Plzně. S Plzeňskou zastávkou jsem se setkala na základě vlastní tragické zkušenosti úmrtí syna Matěje.

Nabízím poradenství a terapeutickou pomoc při náhledu na životní situaci, pomoc objevovat nové cesty a východiska. Ve své terapeutické praxi se zaměřuji na náročné životní situace, osobnostní potíže a problematiku vztahů. Přistupuji s velkou úctou k jedinečnosti člověka i k jeho příběhům. Řídím se hodnotami bezpečí a respektu, užitku a příjemné spolupráce.

Společně se můžeme věnovat tomu, co vás momentálně tíží. Mohou to být potíže, se kterými se potýkáte dlouhodobě nebo akutní situace, kterou potřebujete rychle řešit.

Psychosociální terapeutickou pomoc vykonávám z titulu dosaženého magisterského VŠ vzdělání humanitního zaměření, akreditovaného pětiletého psychoterapeutického výcviku a mnoha dalších kurzů se zaměřením na mezilidské vztahy, krizovou intervenci, syndrom CAN, domácí a sexuální násilí, práce s traumatem, facilitace a mediace, problematiky smrti a umírání, život s demencí. Kvalitu práce si zajišťuji průběžným vzděláváním. Vycházím ze systemického psychoterapeutického směru.

Plzeňskou zastávku zná spousty odborníků z pomáhajících profesí a musím říct, že si této služby lidem vážím. Je mi ctí i závazkem být v týmu tohoto spolku obětavých profesionálů.

Volejte, pište na tel. kontakt: 777 676 554, e- mail: mnkjel@gmail.com

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva