Bc. Monika Jelínková

Monika Jelínková

O MNĚ:

Pocházím ze severu Čech a před lety mne osud zavál do Plzně. S Plzeňskou zastávkou jsem se setkala na základě vlastní tragické zkušenosti a jsem nesmírně ráda, že nezištná pomoc lidem zasaženým smrtí blízkého člověka přichází právě odsud.

Jako matka tří dětí jsem vystudovala obor Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností na Univerzitě Hradec Králové, mám praxi v pomáhajících profesích s různou cílovou skupinou v nelehké životní situaci. Aby člověk vydržel delší dobu budovat a trénovat „nové“, potřebuje podporu… výhodou může být společník. Nabízím proto individuální poradenství a terapii při náhledu na životní situaci, pomoc objevovat nové cesty a východiska.

V současnosti se věnuji podpoře lidem se syndromem demence, poskytuji individuální poradenství, terapii a doprovázení. Zajímají mne trendy, které vedou ke zlepšování péče o lidi s demencí, svou podporu zaměřuji těm, kteří sami pečují o druhé. Terapeutické dovednosti si rozvíjím v komplexním Systemickém psychoterapeutickém výcviku (800 hodin), pracuji pod supervizí.

Působím jako konzultantka pro traumatizované oběti kriminalit, lektorka vzdělávání a vedoucí pobočky Bílého kruhu bezpečí. Velkým tématem je pro mne citlivá pomoc oběti trestného činu.

Ve své terapeutické práci se zaměřuji na náročné životní situace, osobnostní potíže a problematiku vztahů. Přistupuji s velkou úctou k jedinečnosti člověka i k jeho příběhům. Řídím se hodnotami bezpečí a respektu, užitku a příjemné spolupráce. Společně se můžeme věnovat tomu, co vás momentálně tíží. Můžou to být potíže, se kterými se potýkáte dlouhodobě nebo o akutní situaci, kterou potřebujete rychle řešit.

Další vzdělání si celoživotně zvyšuji formou mnoha odborných kurzů, akreditovaných seminářů a výcviků se zaměřením na komunikační dovednosti a mezilidské vztahy, krizové intervence, syndrom CAN, domácí a sexuální násilí, práce s traumatem, facilitace a mediace, problematiky smrti a umírání, život s demencí.

Plzeňskou zastávku zná spousty odborníků z pomáhajících profesí a musím říct, že já si této upřímné pomoci vážím. Je mi ctí i velkým závazkem být v týmu tohoto spolku obětavých profesionálů.

777 676 554

 

mnkjel@gmail.com

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva