Knihovna

Bernard Jakoby

Docent berlínské univerzity zabývající se výzkumem konce lidského života. 
Život po smrti

Život po smrti - Na základě množství soudobých zkušeností z blízkosti smrti, které prostředkují náhledy do světa věčnosti, dochází autor knihy k závěru, že realita "onoho světa" existuje a že lidský život má hlubší smysl. Kniha vychází z premisy autora Bernarda Jakobyho, že nové poznatky o smrti dokládají naši nesmrtelnost. Výzkum smrti, zprávy o takzvaných návratech ze stavu po smrti a kontaktech se zemřelými podle něj dokládají existenci určitých forem vědomí po klinické smrti. Podle něho již dnes vytváříme určité prostředí, v kterém budeme později dále žít (postoje k životu na základě poznání, že existuje n ...

... více (1ks k dispozici)

Brian L. Weiss

Dr. Weiss, doktor medicíny, který pořádá semináře, školení a kurzy po celém světě. Je šťastně ženatý, má dvě děti a žije v Miami na Floridě. 
Jedna duše, mnoho těl

Jedna duše, mnoho těl - Skoro každý dnes ví, že metoda zvaná reinkarnační regrese nám pomáhá nahlédnout do minulých životů. Málokdo už ale tuší, že může existovat také reinkarnační progrese! O co jde? O to, že autor téhle knížky a světoznámý praktik hypnoterapie usoudil, že stejně jako "nazpět" by to logicky mělo jít "dopředu". A ono to k všeobecnému ohromení také šlo! Budoucnost se však nejevila pevná a neměnná, nýbrž v podobě několika cest, jimiž bychom se mohli, ale někdy naopak neměli dát. Tak třeba žena, jež byla ve válce vojákem SS, před sebou uviděla dvě cesty: život ubohé arabské dívky nebo kariéru manažerky ...

... více (1ks k dispozici)
Jen láska je skutečná

Jen láska je skutečná - Ve filmech, v románech, ale i v životě si lidé občas slibují lásku „dokud nás smrt nerozdělí“. Jenže co když je smrt jen další branou, dveřmi otevřenými k novým zrozením a novým setkáním se svými milovanými? Dr. Weiss je nezvratně přesvědčen, že tomu tak opravdu je. Proč? Do jeho ordinace, kde pomáhá lidem metodou regresní terapie, přišla mladá žena Elizabeth. Po matčině smrti trpěla nesmírným zármutkem, měla problémy i se vztahy k mužům. Dr. Weiss ji zavedl do minulých životů, aby se společně pokusili odhalit příčinu. Ve stejné době se u něj léčil Pedro, sympatický Mexičan, který se také ...

... více (1ks k dispozici)
Mnoho životů, mnoho mistrů

Mnoho životů, mnoho mistrů - Autor téhle knížky měl zavedenou psychiatrickou praxi, spokojené manželství a klidný život. To všechno ovšem jen do chvíle, než do jeho ordinace vstoupila Catherine, mladá žena trpící úzkostí a děsem z celého světa. Když nepomohla standardní terapie, rozhodl se její lékař přistoupit k hypnóze. Jaké však bylo jeho překvapení, když pacientka místo zážitků z raného dětství začala popisovat situace, lidi a události, které se odehrály dávno před jejím narozením. Catherine v hypnotickém stavu doslova cestovala časem, od prehistorických jeskyní přes paláce starověkého Egypta až do soudobých váleč ...

... více (1ks k dispozici)
Poselství mistrů

Poselství mistrů - Zatímco ve svých předešlých knihách se dr. Weiss zabýval spíš vlivem minulých životů na současné životy lidí, v tomto díle se zaměřil na nadčasové, blahodárné a vpravdě božské působení netělesných bytostí, jež jsou zasvěceným známé coby Mistři. Tito moudří duchovní průvodci bdí nad našimi osudy a je jen na každém z nás, zda se rozhodne jejich velkorysé nabídky využít. Pro každičkého člověka na této planetě má totiž duchovní svět přichystáno nekonečné množství všemocné síly, jíž se v tomto vesmíru nic nevyrovná. Ta síla má jméno láska… O tom, že se nejedná o žádné naivní pohádky svědčí kromě ne ...

... více (1ks k dispozici)

Eckhart Tolle

 
Moc přítomného okamžiku

Moc přítomného okamžiku - Pracovní kniha. Stačí plně přijmout tento okamžik. Když to uděláte, najdete hluboký vnitřní klid. Rozhodnutí předpokládá vědomí. Bez toho nemáte žádnou volbu. Volba začíná v okamžiku, kdy se přestanete ztotožňovat se svou myslí a navyklým způsobem myšlení, v okamžiku, kdy začnete být vědomě přítomní...

... více (1ks k dispozici)
Ticho promlouvá

Ticho promlouvá - Esenci Tolleova poselství je jednoduché pochopit: Když se spojíme s tichem ve svém nitru, překročíme hranice své aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, z nichž každá je mozaikou stručně vyjádřených myšlenek, ale pokud je čtete jako celek, mají hluboce transformativní účinek.

... více (1ks k dispozici)
Moc přítomného okamžiku

Moc přítomného okamžiku - Kniha o duchovním osvícení Při čtení této knihy mnoho z nás učiní nové objevy: nejsme svou myslí; můžeme se zbavit duševní bolesti; najdeme, jakmile se vzdáme přítomnému okamžiku. Dovíme se také, že jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je naše tělo, stejně jako ticho a prostor kolem nás. To jsou brány, jimiž můžeme vstoupit do přítomnosti, kde neexistují žádné problémy. V přítomném okamžiku najdeme své skutečné já a hlubokou vnitřní radost. Pouze v přítomném okamžiku si uvědomíme, že už jsme úplní a dokonalí. Mnoho z nás zjistí, že naší největší překážkou na cestě k tomuto poznání jsou ...

... více (1ks k dispozici)
Nová Země

Nová Země - Eckhart Tolle staví na obrovském úspěchu knihy Moc přítomného okamžiku a bere nás na cestu mimo naše životy, aby nám ukázal, že máme šanci vybudovat nový svět plný lásky. Vyžaduje to velký posun ve vědomí od současné identifikace s naším egem ke zcela novému způsobu vnímání toho, kdo jsme. Aby se to mohlo stát, musí struktura lidské mysli projít zásadní transformací. V této nové knize Tolle ukazuje, jak taková transformace může proběhnout nejen v nás, ale i ve světě kolem nás. Tím, že vykresluje podstatu tohoto posunu vědomí, Tolle detailně ukazuje, jak naše egoistické uvažování funguje. Poté ...

... více (1ks k dispozici)

Edgar Cayce

 
Hlas duše

Hlas duše - Spisovatel Mark Thurston, který se s Cayceho myšlenkami seznámil před třiceti lety pro vás vybral patnáct nejzajímavějších výkladů nejznámějšího amerického senzibila a lidového léčitele. Tyto výklady, pokrývající široké spektrum témat smysl života, meditace, holistické léčení, mohou radikálním způsobem přehodnotit vaše postoje a měnit váš pohled na svět. Doktor Thurston každý výklad doplnil svým komentářem, založeným na mnohaletém zkoumání Cayceho materiálu a na vlastních zkušenostech. Tato jedinečná knížka vám poskytne odpovědi na řadu otázek týkajících se tělesných, duševních a duchovních as ...

... více (1ks k dispozici)

Elisabeth Kübler-Rossová

 
Světlo na konci tunelu

Světlo na konci tunelu - Kniha, která je rozšířeným vydáním úspěšného titulu O smrti a životě po ní, přibližuje názory na život a smrt slavné švýcarské lékařky Elisabeth Küblerové Rossové, specialistky na paliativní péči. Skládá se z přepisů přednášek, na nichž lékařka s moudrostí a porozuměním, které získala za dlouhá desetiletí lékařské praxe, mluví o své práci s umírajícími dětmi, vlastních mystických zkušenostech a potřebě přijmout smrt a vědomí, že po ní budeme „jako motýl, který konečně opustil spoutávající kuklu života“. Kniha povzbudí ty stále žijící, aby vyřešili a uzavřeli své resty – aby tak byli klidní a ...

... více (1ks k dispozici)
O dětech a smrti

O dětech a smrti - Elisabeth Kübler-Rossová byla lékařka, psychiatrička a mezinárodně uznávaná thanatoložka, za svou práci obdržela více naž dvacet čestných doktorátů a napsala dvacet knih. Kniha o dětech a smrti vyšla poprvé ve Spojených státech v roce 1983 a je autorčinou první publikací zaměřenou výhradně na děti; napsala ji po deseti letech své práce s umírajícími dětskými pacienty. Kniha je určena nejen těm, kdo se s umíráním setkávají v rámci svého povolání, ale tentokrát ve značné míře i lidem, které smrt dítěte zasáhla v jejich osobním životě : rodičům, sourozencům, příbuzným, blízkým přátelům - těm ...

... více (1ks k dispozici)
Otázky a odpovědi o smrti a umírání

Otázky a odpovědi o smrti a umírání - Po nesmírném úspěchu knihy „O smrti a umírání“ byla Elisabeth Kübler-Rossová zvána na stovky seminářů věnovaných péči o vážně nemocné pacienty. Na setkání s ní přicházeli lékaři, sestry, duchovní, sociální pracovníci, řidiči sanitek, pacienti i jejich příbuzní, ale také třeba pracovníci pohřebních ústavů... Knížka „Otázky a odpovědi o smrti a umírání“ je odpovědí na otázky, které autorka na těchto seminářích dostávala nejčastěji. Knížka je rozdělena do třinácti tematických okruhů a strukturu otázek a odpovědí si důsledně drží; každý tematický okruh je uveden krátkým teoretickým zarámováním. ...

... více (1ks k dispozici)
O smrti a umírání

O smrti a umírání - Knihou O smrti a umírání bylo počátkem 70. let prakticky odtabuizováno téma smrti v západní medicíně. Toto dílo značí výrazný přelom v přístupu zdravotnické instituce k umírajícímu pacientovi – umírající člověk je zde poprvé uchopen jako někdo, kdo má k péči, jíž se mu dostává, co říci. KDYŽ SE mne zeptali, jestli bych nechtěla napsat knihu o smrti a umírání, přijala jsem to s nadšením. Jakmile jsem ovšem zasedla ke stolu a začala si uvědomovat, k čemu že jsem se to vlastně zavázala, moje pocity se poněkud změnily. Kde začít? Čeho všeho se v knize dotknout? Kolik toho vlastně můžu říct "li ...

... více (1ks k dispozici)

Foučková Marta

 
Já jsem

Já jsem - výborná kniha umožňující objasnit zákonitosti karmického vývoje pomocí hlubinné regrese do minulých životů

... více (1ks k dispozici)
Jsem

Jsem - kniha poodhaluje tajemství života a smrti a ukazuje cestu všem, co váhají, tápou a nevědí, proč jsou na světě a jaký je jejich úkol

... více (1ks k dispozici)

Gordon Smith

 
Na vlastní oči

Na vlastní oči - Gordon Smith patří mezi nejznámější média na světě. Léčí lidi, kteří jsou ochromeni smutkem, ukazuje truchlícím, že život jejich milovaných zesnulých neskončil smrtí. Je to něco, co dělá tohoto muže naprosto výjimečným. V této neobyčejně silné a inspirativní knize nechává čtenáře nahlédnout na vnější a vnitřní skutečnosti svýma očima. Pootevírá nám dveře do svého života a provází světem plným duchů. Vysvětluje přitom, jak to vypadá, když skrze něj přicházejí a odpovídá na otázky, které nejčastěji pronásledují pozůstalé. Mnoho lidí se bojí, že zemřelí odešli do pekla nebo jsou nenávratně zniče ...

... více (1ks k dispozici)
Posel duchovních světů

Posel duchovních světů - Na zprávách, které Gordon Smith předává, není nic nejasného. Je bezesporu největším současným britským médiem. Dvě stručné věty z britského deníku Daily Mail výmluvně vypovídají o neobyčejných schopnostech muže, který přinesl tisícům lidí jistotu z „druhého břehu“. Dokázal obstát před seriózními badateli i zvědavci a šokoval svou přesností. Během výpovědí, které předává ve stavu jasnozřivého vytržení, uvádí přesná jména, adresy, události a popisy, které skutečně odpovídají životu oslovených lidí i těch, kteří je opustili. Kniha Posel duchovních světů je fascinujícím vhledem do jeho jasnovidný ...

... více (1ks k dispozici)
Průvodce nevysvětlitelnými jevy

Průvodce nevysvětlitelnými jevy - Existence života po smrti byla mnohokrát prokázána médii, ale to je jen pouhým krokem v objevování neviditelného světa kolem nás. Většina z těchto lidí se ve svém životě setkala s něčím neobvyklým, co změnilo jejich celkový pohled na život a na svět. Některým se zjevil duch, aby je varoval, jiní obdrželi zprávu od svých blízkých zesnulých. Jiní slyšeli děti, které přesně popsaly minulé životy, nebo zažili zázračná uzdravení, spatřili duchy či anděly. Když jsem psal tuto knihu, vyvstala mi v hlavě jedna velká otázka: Proč není více slyšet o všech těch neuvěřitelných setkáních s nadpřirozenými j ...

... více (1ks k dispozici)

Johannes Hemleben

 
Onen svět

Onen svět - Co s námi bude po smrti? Jak vypadá onen svět? To jsou otázky, které fascinují člověka od nepaměti. V této klasické knize prochází autor postupně představy našich předků od starověku až po velikány doby nedávné. Neomezuje se však jen na rekapitulaci starých textů a představ, nýbrž přináší zároveň strhující svědectví o zážitcích blízké smrti, o spiritistických seancích či o výzkumech v oblasti para-psychologie. Autorovy úvahy vrcholí v přesvědčení, že skutečný smysl lidského života lze nahlédnout pouze v zorném úhlu myšlenek o reinkarnaci.

... více (1ks k dispozici)

Kay Pollak

 
Žádná setkání nejsou náhodná

Žádná setkání nejsou náhodná - Kniha švédského autora Kaye Pollaka Žádná setkání nejsou náhodná, která vysvětluje, co nás učí mezilidské vztahy, je určena těm, kdo touží duchovně vyrůst a změnit svůj život. Moudrem nabitá knížka přináší řadu jednoduchých nápadů, pohledů a cvičení, která pomohou čtenáři vidět opravdově sebe samé i druhé a jednat v souladu s tím. Je to pomůcka pro každodenní život, k níž se můžete stále vracet a ve které můžete hledat odpovědi na otázky, jež vás trápí. Poznávání sebe sama skrze druhé Tato kniha ukazuje rychlou a jednoduchou možnost, jak změnit naše životy a životy těch okolo nás prostřednictv ...

... více (1ks k dispozici)

Lorna Byrne

Andělé v mých vlasech 
Andělé v mých vlasech

Andělé v mých vlasech - Lorna Byrne, moderní irská mystička, od nejútlejšího věku vídala anděly a hovořila s nimi. Nyní poklidně žije na irském venkově. V knize Andělé v mých vlasech, která je strhující kronikou jejího neuvěřitelného životního příběhu, poprvé otevřeně hovoří o svých zážitcích. Autorka živě líčí své dětství v Irsku, hledání práce v Dublinu i manželství s mužem svých snů. Lornin příběh se okamžitě stal bestsellerem. Poskytuje čtenáři jedinečný pohled na andělské pomocníky, kteří nás neustále obklopují a pouze čekají na naši prosbu o pomoc. Jak sama Lorna říká: „Stačí jen je požádat.“

... více (2ks k dispozici)
Andělské poselství naděje

Andělské poselství naděje - Irská autorka Lorna Byrne, která má od nejútlejšího dětství výjimečnou schopnost vidět anděly a komunikovat s nimi, je českým čtenářům dobře známá. Nesmírnou popularitu si získala jak její autobiografická kniha Andělé v mých vlasech, tak i volné pokračování pod názvem Schody do nebe. Ve svém nejnovějším třetím díle Andělské poselství naděje se autorka obrací přímo ke čtenářům s doporučeními, jak mohou oslovit anděly s prosbou o pomoc. Zdůrazňuje velkou sílu nejen modlitby a lásky, ale především naděje.

... více (1ks k dispozici)
Schody do nebe

Schody do nebe - Lorna Byrneová, autorka mezinárodního bestselleru Andělé v mých vlasech, od útlého věku vídá anděly a hovoří s nimi. Ve Schodech do nebe, své druhé knize, seznamuje čtenáře s činností andělů ve světě, vysvětluje vztah lidské duše k lidskému tělu a objasňuje, jakou roli mohou v lidských záležitostech sehrát zemřelí, kteří jsou nyní v nebi. Závažná je kapitola věnovaná záměrům, které má Bůh a andělé s lidstvem do budoucnosti.

... více (1ks k dispozici)

Louise L. Hay

 
Síla je ve vás

Síla je ve vás - Další kniha úspěšné autorky vznikla jako rozšíření díla. Můžete uzdravit svůj život. Je třeba, abychom si uvědomili, že síla, kterou hledáme mimo nás, je naopak v nás, a že ji můžeme kdykoliv pozitivním způsobem použít. Kniha vám ukáže vaši sílu.

... více (1ks k dispozici)

Manuela Oetingerová

 
Aura - brána  k duši

Aura - brána k duši - Je přínosné si uvědomovat, že člověka v každém okamžiku ovlivňují nesčetné cizí mentální formy, energetická pole a bytosti.

... více (1ks k dispozici)

Marcel Vanek

 
Zázrak zrození a smrti

Zázrak zrození a smrti - Tato kniha se zamýšlí nad velice intimním tématem lidského zrození a smrti. Každý z nás se totiž zrodil a každý z nás jednou umře. Dnešní moderní doba ale jenom letmo nahlíží na tyto skutečnosti. Naše kniha se snaží nalézt vysvětlení i pochopení, proč se člověk rodí, jak probíhá vývoj miminka v bříšku z duchovního hlediska a proč člověk nakonec umírá. Smrt je nedílnou součástí života a jen málokdo je připraven umřít. Nahlédneme do skutečných příběhů lidí a na smrt se podíváme trochu jinak. Tato kniha se tedy snaží nalézt inspiraci a pochopení, jak smrt přijmout a hledá odpovědi, jestli existuj ...

... více (1ks k dispozici)

Marlo Morganová

 
Poselství od protinožců

Poselství od protinožců - Příběh americké lékařky specializující se na přírodní léčitelství, které se naskytla příležitost poznat život jednoho australského domorodého kmene. Je to svědectví o hlubokém způsobu života v souladu s drsnou přírodou.

... více (1ks k dispozici)

Michael Laitman

 
Kniha Zohar

Kniha Zohar - Kniha Zohar je považována za stěžejní kabalistickou práci. Kniha je psána ve formě alegorických příběhů, jejichž prostřednictvím je však sdělován mnohem hlubší význam. Ve svém komentáři rav Laitman jasně vysvětluje jazyk kabaly, a tak každému čtenáři otevírá vstup do této knihy, jenž je právem považována za bránu do duchovního světa.

... více (1ks k dispozici)

Michael Newton

.... 
Cesty duší

Cesty duší - Kniha přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy. Vychází z dlouholetého zpracovávání výpovědí velkého množství lidí v hluboké regresní hypnóze.

... více (1ks k dispozici)
Osudy duší

Osudy duší - Kniha přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy.

... více (1ks k dispozici)
Vztahy duší

Vztahy duší - Kniha přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy.

... více (1ks k dispozici)
Proměny duší

Proměny duší - Příběhy vědomého osvícení duše na základě regresní hypnózy. Všechny příběhy začínají popisem konkrétního problému, dále pak následuje odhalení jeho kořenů a nakonec řešení. V závěru každé kapitoly se dozvíte, jakým způsobem přispěla zkušenost s hypnoterapií ke zkvalitnění života subjektu.

... více (1ks k dispozici)
Učení duší

Učení duší - Kniha přináší detailní a systematický popis duchovního světa, posmrtných stavů a existence duší v období mezi pozemskými životy. Třetí ze čtyř dílů koncipovaný jako rozhovor s nevtělenou bytostí se zabývá pobytem nevtělených duší na Zemi a jeho významem.

... více (1ks k dispozici)

Milan Rýzl

 
Parapsychologie o životě po smrti

Parapsychologie o životě po smrti - Již po tisíciletí se lidé pokoušejí odhalit tajemství smrti a nalézt odpověď na otázky jako: Přicházíme smrtí do nového života? Jak je to s reinkarnací? Můžeme komunikovat s duchy zemřelých? Odpovědi hledali v mýtech o cestách do posvětí, ve starověkých věštírnách i náboženských věroukách. Nyní autor - jeden z nejznámějších parapsychologů a součesně střízlivý přírodovědec shrnuje výsledky více než století vědeckých výzkumů v této oblasti a dává odpověď na podkladě pečlivých experimentálních studií.

... více (1ks k dispozici)

Paolo Coelho

Brazilský spisovatel, jehož knihy vychází ve 150 zemích světa. 
Alchymista

Alchymista - Román Alchymista – největší brazilský bestseller – byl dosud přeložen do 34 jazyků a prodalo se ho na 10 milionů výtisků. Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou (jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato) přetvořit samu svou osobnost.

... více (1ks k dispozici)
Veronika se rozhodla zemřít

Veronika se rozhodla zemřít - Zdá se, že Veronika má všechno, co si může mladé děvče přát. Chodí na večírky, setkává se s atraktivními mladými muži, ale přesto není šťastná. Něco jí chybí. A tak se jednoho rána Veronika rozhodne zemřít.

... více (1ks k dispozici)
Brida

Brida - Třetí román oblíbeného autora z roku 1990, ve kterém navazuje v jiné poloze na svůj proslavený román Alchymista. Brida je skutečný příběh jedné z nejmladších učitelek čarodějnické tradice.

... více (1ks k dispozici)
Alef

Alef - Ve svém nejnovějším díle se Paulo Coelho vrací k motivu pouti: po Santiagu v románu Poutník - Mágův deník a Římě v Bridě vypráví o třetí tajemné pouti, která bývá nazývána „Poutí do Jeruzaléma“. Nemusí se v ní však nutně cestovat do Jeruzaléma. Podmínkou je jen cesta v prostoru a čase. Úkolem, který měl hrdina splnit, bylo vzdálit se z domova na 4 měsíce. Navštívil několik zemí, ale to nejdůležitější ho potkalo při přejezdu Asie Transsibiřskou magistrálou (15 dní, 7 různých časových pásem, 9.288 km z Moskvy do Vladivostoku). Celý příběh se odvíjí ve znamení symbolu Alef, prvního písmene hebrej ...

... více (1ks k dispozici)
Rukopis nalezený v Akkonu

Rukopis nalezený v Akkonu - Nejnovější kniha brazilského spisovatele Paula Coelha je dalším dílem, v němž se fikce prodchnutá univerzálními hodnotami prolíná se skutečnými historickými událostmi. Vychází z objevení akkonského rukopisu archeologem sirem Walterem Wilkinsonem v roce 1974 a děj přenáší čtenáře do okamžiku, kdy se Jeruzalém připravuje na útok křižáků – 14. července 1099. V tento nelehký okamžik, večer před útokem, svolává řecký učenec setkání lidí všech věkových skupin a různých vyznání. Neudílí jim však válečné rady, jak ubránit město, ale snaží se je podnítit, aby v nelehké situaci a tváří v tvář blížící se ...

... více (1ks k dispozici)
Poutník

Poutník - První román světoznámého brazilského autora líčí neobyčejné putování za ztraceným mečem, cestu za vlastním osudem a nalézání životní síly. Tato kniha, která získala autorovi mimořádnou popularitu, je podrobným líčením jeho pěší pouti do Santiaga de Compostela a zhodnocením získané duchovní zkušenosti. Po stopách středověkých poutníků se Paulo pod vedením učitele a přítele Petra vypravil, aby našel meč, který mu byl při slavnostním rituálu jednoho esoterického řádu pro přílišnou pýchu a posedlost zázraky odepřen a ukryt kdesi na svatojakubské cestě. Během náročných zkoušek, s jejichž pomocí pou ...

... více (1ks k dispozici)

Raymond A. Moody Jr.

 
Život po ztrátě

Život po ztrátě - Jako průkopník moderního výzkumu zážitků domnělé smrti a autor klasického bestseleru Život po životě změnil Raymond Moody zcela způsob, jakým pohlížíme na smrt a umírání. Ve své nové knize Život po ztrátě zkoumá spolu s Dianne Arcangelovou, proč nám žal způsobuje tolik utrpení a jak dovedou někteří lidé překonat svou ztrátu a nabýt ještě větší celistvosti než před ní. V návaznosti na závěry Života po životě uvádějí aktuální poznatky o zážitcích domnělé smrti a ukazují, jak jsou jedinci, kteří věří, že vědomí přežívá tělesnou smrt, schopni zdolat svůj zármutek a dík jemu se přerodit. Pochopení ...

... více (1ks k dispozici)
Doteky věčnosti

Doteky věčnosti - Co se s člověkem děje, když umírá? Je možné, aby tento zážitek sdílel s živými? I ve své nové knize Doteky věčnosti se Raymond Moody zabývá tematikou smrti a umírání a této fascinující otázce dává zcela nový směr. Spolu s P. Perrym totiž zkoumá „zážitky sdílené smrti“, při nichž mohou lidé, kteří jsou v přítomnosti umírajícího, nakrátko nahlédnout do onoho světa. Průkopnické dílo se čte jako strhující román.

... více (1ks k dispozici)
Život po životě

Život po životě - Co nás čeká po smrti? Snad všechna světová náboženství věří v nějakou formu posmrtné existence, zatímco materialistické nauky před nás kladou perspektivu nicoty. Kolik pří se vedlo kolem nejspornější otázky lidské existence a jak málo důkazů přinesly! Knihy Raymonda Moodyho se krátce po vydání v USA staly světovými bestsellery. Autor v nich shrnul "vzpomínky" těch, kteří přežili svou klinickou smrt, a došel k pozoruhodnému zjištění - jejich prožitky při umírání byly takřka totožné a nevyvracely možnost jakési další cesty. Lze tuto zarážející shodu klást jako důkaz, že naděje věřících nejsou ne ...

... více (1ks k dispozici)

Rhonda Byrne

 
Tajemství

Tajemství - Stojíte na prahu poznání. Fragmenty velkého tajemství se objevují v legendách, mýtech a filozofiích po celá staletí, jen znát tu správnou šifru. Kniha, kterou právě držíte v rukou, shromáždila moudrost předchozích generací a naučí vás dosáhnout všeho, co si přejete - v oblasti peněz, zdraví, vztahů i osobního štěstí. Pochopíte skryté síly, které ve vás dřímají, a odhalíte jejich moc. Učení novodobých mistrů, kteří štěstí, zdraví a bohatství dosáhli, vám ukáže, jak lze tajemství spokojeného života aplikovat na každém kroku

... více (1ks k dispozici)

Rob Nairn

 
Žití, snění, umírání

Žití, snění, umírání - Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých. Proslulý starobylý tibetský text Bardo Thödol (Tibetská kniha mrtvých), za jehož autora je tradičně považován guru Padmasambhava (8. stol., tib. Guru Rinpočhe), je kniha mnoha významů. V první řadě je to však praktická příručka, kterou tradičně předčítá lama zemřelému, aby jej vedl k osvobození mysli od iluze v tzv. bardu smrti. Ukazuje, že i smrt může být tvůrčí a osvobozující zkušeností. Proto je text této knihy považován za jednu z nejhlubších duchovních nauk na světě. Jihoafrický psycholog a učitel meditace Rob Nairn studuje tibetský buddhi ...

... více (1ks k dispozici)

Ted Andrews

 
Cesty k minulým životům

Cesty k minulým životům - Dílo nabízí několik způsobů, jak bezpečně a bez rizika proniknout do vlastní minulosti bez pomoci hypnotizéra, jak si oživit události ze své vzdálené minulosti, poučí vás o reinkarnaci, která není jen určitou teorií, filozofií či systémem víry - je i způsobem života. Díky ní můžete pochopit různé nevysvětlitelné události ze svého života a otevře se vám tak cesta k poznání sebe sama.

... více (1ks k dispozici)

Todd Burpo

 
Niebo nie je výmysel

Niebo nie je výmysel - Len trojročný Colton vyrozprával rodičom, ako počas operácie opustil svoje telo. Dokázal, že neklame, keď presne popísal, čo robili rodičia v inej časti nemocnice, kým on ležal na operačnom stole. Vylíčil, ako navštívil nebo, a opakoval slová ľudí, ktorých tam stretol, hoci predtým ich nikdy nevidel, ba dokonca spomenul udalosti, čo sa odohrali dávno predtým, než prišiel na svet. Navyše ohromil rodičov opismi a záhadnými podrobnosťami o nebesách presne podľa Biblie, hoci nevedel čítať. S dojemnou naivnosťou a detsky smelou úprimnosťou Colton, vykresľuje stretnutie s dávno zosnulými členmi rod ...

... více (2ks k dispozici)

Trutz Hardo

..... 
Aktuální reinkarnace

Aktuální reinkarnace - V této knize se dozvíte, jak děti přesvědčivým způsobem vyprávějí o svém minulém pozemském životě a jak vědci tyto zprávy sledují, jak je vědecky přezkoumávají a přesvědčují se, že tvrzení dětí jsou správná. Tak se ukázalo, že reinkarnace již není věcí víry nebo filozofování, nýbrž že je dokazatelná ověřenými vzpomínkami dětí. Autor předkládá třicet tři příběhů dětí z celého světa, které se rozpomínaly na dřívější život. Ve většině případů jsou tyto vzpomínky potvrzeny lidmi, kteří ještě žijí, podobně jako žili v dřívějším životě vzpomínajících dětí. Často jsou znovu vybavené zážitky velmi ...

... více (1ks k dispozici)

William Paul Young

 
Chatrč

Chatrč - Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O několik let později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, který vypadá, jako by byl od Boha, a ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, navždy změní jeho život.

... více (1ks k dispozici)

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva