Jak můžete pomoci?

Informace o tom, jak lze pomoci o.s. Plzeňská zastávka

- Finančně přes transparentní účet u Fio bank  2300334693 / 2010

- Pomoc při získávání sponzorů či případných poskytovatelů různých služeb

- Nabídka na snížení režijních nákladů ( levný tisk, kopírovací služby atd., internetové připojení atd. )

- Pomoc při osvětě, distribuci informací, tiskovin, letáčků

- Pomoc se zajištěním hlídání dětí klientů po dobu svépomocných setkání a skupinových či individuálních terapií a poraden

- Nákup knih do Knihovny občanského sdružení k zapůjčení klientům

- Pomoc při realizaci regionálních akcí, spojených se sbírkou pro občanské sdružení či s šířením informací ( koncerty, výstavy, sportovní utkání, jiné společenské akce )

- Spolupráce s medii ( regionální tisk, rozhlas, TV, odkazy na webové stránky )

- Jakékoliv dobré nápady, které mohou být ku propěchu věci

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva