Jak můžete pomoci?

Přispět na naši činnost můžete

Finančně přes transparentní účet u Fio bank  2300334693 / 2010.

Pomoc při získávání sponzorů či případných poskytovatelů různých služeb.

Nabídkou na snížení režijních nákladů (levný tisk, kopírovací služby atd., internetové připojení atd.).

Pomoc při osvětě, distribuci informací, tiskovin, letáčků.

Nákupem knih do Knihovny poradny k zapůjčení klientům.

Pomoc při realizaci regionálních akcí, spojených se sbírkou pro Plzeňskou zastávku, šířením informací (koncerty, výstavy, sportovní utkání, jiné společenské akce).

Spoluprací s medii (regionální tisk, rozhlas, TV, odkazy na webové stránky).

Vítáme akékoliv dobré nápady, které mohou být ku propěchu naší činnosti.

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva