TRUCHLENÍ - úryvek a anotace knihy Vereny Kast

Úryvek z knihy "Truchlení - fáze a šance psychického procesu" od Vereny Kast.

Má poznámka: V ukázce se cituje svědectví mladého Augustina, kterému zemřel přítel. Až mrazí, když čteme pocity, kteří vyjadřují ztrátu a jak moc i přes rozdílná staletí je naše bolest stejná ...

............................

 

"Ta bolest zahalila mé srdce hlubokou temnotou. Mé oko vidělo všude jen smrt. Pobyt v rodném městě byl pro mně pravou mukou a otcovský dům nevýslovným utrpením, neboť všechny předměty, jichž jsem s ním společně užíval, působily mně bez něho bezměrná muka.

Všude ho hledaly mé oči a neobjevoval se jim. Nenáviděl jsem každou věc, kde on nebyl, poněvadž mně žádná nemohla říct:"Za chvíli přijde", jako když žil a byl nepřítomen.

"Ta bolest zahalila mé srdce hlubokou temnotou. Mé oko vidělo všude jen smrt. Pobyt v rodném městě byl pro mně pravou mukou a otcovský dům nevýslovným utrpením, neboť všechny předměty, jichž jsem s ním společně užíval, působily mně bez něho bezměrná muka.Sám sobě jsem se stal velkou hádankou a tázal jsem se duše své:"Proč jsi zarmoucená duše moje, a proč znepokojuješ mne?" (žalm 41,6). A nedovedla mně odpovědět. A řekl-li jsem si sám:" Doufej v Boha", právem neposlechla, poněvadž pravdivějším a lepším byl ten předrahý jinoch, jejž ztratila, než přelud, ve který měla doufati. Jen slzy mně byly sladkými a nastoupily místo přítele, rozkoše mé duše...

Divil jsem se, že ostatní lidé žijí, poněvadž zemřel ten, jehož jsem miloval jako by nikdy neměl zemříti. Ještě více jsem se divil, že po jeho smrti mohu žít já, poněvadž jsem byl takřka druhý on. Dobře nazval kdosi svého přítele polovinou své duše. Také já jsem cítil, že duše má a duše jeho byla jednou toliko duší ve dvou tělech. Proto mně byl život hrozným, poněvadž jsem nechtěl žíti polovičním životem."

 

............................

 

Anotace: Autorka ve své knize vychází z dlouhodobé klinické zkušenosti s klienty, kteří nedostatečně prožily okamžiky ztráty. Truchlení je podle Vereny Kast tématem, které bývá málo zpracováno, uvážíme-li dopad, jaký má na náš další život.

Truchlení představuje emoční proces, díky kterému se můžeme se zemřelými rozloučit, máme možnost zpracovat problémy zaniklého vztahu a z jedinečných vlastností našeho protějšku můžeme integrovat to, co nám umožní žít s novým porozuměním sobě i okolnímu světu.

 

KNIHU (JAKO I JINÉ DALŠÍ) SI MŮŽETE ZAPŮJČIT V NAŠÍ KANCELÁŘI.

truchleni

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva