Co je Poradenství pro pozůstalé

autor: Eva Volrábová

Vážení a milí příznivci a čtenáři,

mám pocit, že musím právě na tyto stránky napsat, co vlastně je poradenství pro pozůstalé. Co komu kdo a kdy poskytuje. A proč je to vlastně dobré a potřebné.

Mohlo by se zdát, že je z názvu patrné, o koho poradce pečuje, koho provází, komu radí a pro koho je zde. Pro pozůstalé. Jenže často je budoucí pozůstalý teprve pečujícím o svého smrtelně nemocného člena rodiny a jako takový potřebuje také pomoc, podporu a radu. A co teprve umírající. I ten nezřídka tápe v informacích, nebo láskyplně zatajovaných polopravdách, nebo touží po naději, a to v jakékoliv její podobě. Takže poradce pro pozůstalé vstupuje do procesu péče o umírajícího jako průvodce pečovatele - rodinného příslušníka, kamaráda, učitelky ve škole nebo školce, či dalších jiných osob později se vnímajících jako pozůstalí anebo jako průvodce umírajícího. Každá z těchto rolí je jiná, jinak náročná, jinak obsáhlá, jinak se provádí, byť jsou si všechny velmi blízké.

Vždy však musí mít poradce informace. To je nástroj.

Vzdělání, zkušenost, empatii, úctu a respekt, soucit a sdílení má k tomu, aby dokázal pochopit, pocítit, vyhodnotit, nehodnotit a účinně a účelně podporovat, radit a provázet. Poradce pro pozůstalé je profesionál, zabývající se smrtí, truchlením, bolestí, steskem, vinou, křivdou, láskou, nenávistí a všemi emocemi spojenými s umíráním a úmrtím milované osoby. Po praktické stránce vám poradce umí vysvětlit, co se stane s tělem vašeho zemřelého. Kam ho odvezou z domova nebo z oddělení v nemocnici, kde zemřel. Co se děje při pitvě a po pitvě. Co se děje když se pitva neprovádí. Jaké úkony vám nabídne pohřební služba a kolik si za ně účtuje. Jak může vypadat pohřební obřad, co si smíte přát, co vám jiní mohou nebo musí poskytnout, a jak silnou oporu máte v zákoně! Neboť zákon mnoho povoluje a pouze velmi málo zakazuje. Když vám poradce radí při péči o umírajícího, umí vám vysvětlit, co se děje s tělem nemocného, když je ve finální fázi umírání. Co potřebuje a co nepotřebuje. Je vám oporou, když už jste na to zůstali sami. Po smrti  vám pomůže omýt a obléct tělo zemřelého. Je s vámi až ho odvezou. A především vám dovolí truchlit. Ať už má váš žal jakoukoliv podobu. Poradce dokáže vést vaše konání před i po úmrtí takovým směrem, který je přínosný pro váš další, jiný život bez toho, kdo zemřel. A kdyby poradce něco nevěděl, má dostatek kontaktů na návazné služby v podobě právníka, psychologa, psychiatra, sociální pracovnice, policie, psího útulku, medií všeho druhu a v neposlední řadě má kontakt s ostatními poradci a se supervizorem. Takže poradce je někdo, kdo vám a jen vám stojí v těžké chvíli po boku. Dovolte si jeho péči.

Dovolte si smutek, protože kdy jindy když ne teď. Smrt je definitivní. Něco se už nikdy nemůže opakovat, protože ten jediný jedinečný nežije. Brána, která uzavřela jeden úsek života, není zavřená definitivně. V toku času přijde den, kdy zase ucítíte slunce hřát, vítr vás pohladí a déšť omyje vaši uslzenou tvář. Svět zase zkrásní a bude pro co žít.

 

Vaše Eva Volrábová

eva

eva

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva