Kvalifikační státní zkouška

odbornost poradce pro pozůstalé

Profesní odbornost Poradce pro pozůstalé ukončenou státní zkouškou mají aktuálně čtyři naše poradkyně. Prohlubování vzdělávání našich poradců je prioritní, děkujeme za studium a píli všem.

certifikát P v jpg

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva