Beseda se studenty sociální práce

Osvěta veřejnosti _České Budějovice

Dne 10. dubna 2019 proběhla beseda se studenty druhého ročníku oboru Sociální práce Teologické fakulty v Českých Budějovicích.

Kolegyně a zakladatelka spolku Zuzka Pousková  představila Plzeňskou zastávku, promluvila o jejím vzniku a zaměřila se na téma svépomocných a podpůrných skupin v kontextu neštěstí nebo jiných náročných životních situací. Zohlednila při tom i svou dlouholetou nemocniční praxi. Vznikl prostor i otázkám jiných skupin, kde se setkávají lidé s podobnou zkušeností,
o významu rituálů a především z osobní zkušenosti samotných studentů.

Ačkoliv se dotýkali poměrně těžkých témat, studenti spontánně reagovali, někteří živě diskutovali a aktivně se doptávali na možnosti navazující pomoci lidem v těžké životní situaci a krizi. V závěrečném shrnutí zarámovali besedu tím, že svépomocná skupina může vyrůst jako plně fungující jedině "zdola", tj. semknutím podobně zasažených lidí a nemůže být tedy uměle vytvářena tzv. odborně "shora". Jako druhé pravidlo vzešlo, že pomáhání pomáhá, ale touha pomoci nesmí přerůst v touhu po moci.

Děkujeme za pozvání a hodně pracovních úspěchů přejeme budoucím sociálním pracovníkům.

IMG_20190618_183312

Podpořte nás

Transparentní účet: 2300334693 / 2010
Podpořte nás!
Darovací smlouva